Thông báo
- CUỘC THI ĐANG Ở THÁNG THỨ BA: TỪ NGÀY 01/9/2023 ĐẾN 30/9/2023 -
TOP 100 VÒNG SƠ KHẢO
STTHỌ TÊNTHUỘCNGÀY THI
1 PHAN CÔNG DŨNG Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 11:29:08
2 DƯƠNG THỊ MƠ Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 11:32:39
3 ĐẶNG THỊ MINH HUẾ Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 10:11:20
4 VŨ THỊ PHƯƠNG NHUNG Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 09:57:00
5 NGUYỄN THỊ NGUYÊN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 09:08:04
6 PHẠM THỊ THU LOAN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 08:13:30
7 DƯƠNG VĂN BINH Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 11:25:10
8 DƯƠNG THÚY HẠNH Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 07:39:26
9 VŨ THỊ NGỌC ÁNH Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 09:18:32
10 DƯƠNG ĐĂNG ĐOÀN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 07:35:20
11 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 08:55:59
12 DƯƠNG THỊ YẾN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 11:05:11
13 NGUYỄN VĂN TUÂN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 11:10:31
14 TRẦN THỊ KIM CHÂU Trường Đại học Thủ Dầu Một 10/09/2023 21:44:58
15 TRẦN THỊ KIM CHÂU Trường Đại học Thủ Dầu Một 10/09/2023 22:10:32
16 NGUYỄN VINH TÚ Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 07:44:04
17 TRẦN THỊ KIM CHÂU Trường Đại học Thủ Dầu Một 10/09/2023 21:37:02
18 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 08:18:35
19 PHAN THỊ THU HUYỀN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 08:42:42
20 TRẦN THỊ KIM CHÂU Trường Đại học Thủ Dầu Một 10/09/2023 21:58:45
21 TRẦN THỊ KIM CHÂU Trường Đại học Thủ Dầu Một 10/09/2023 21:32:21
22 PHẠM THỊ THANH HIỀN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 07:59:15
23 NGUYỄN PHƯƠNG THỦY Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 09:50:37
24 TRẦN THỊ KIM CHÂU Trường Đại học Thủ Dầu Một 10/09/2023 21:50:24
25 NGUYỄN VINH TOÀN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 07:48:00
26 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN Huyện Phú Giáo 06/09/2023 20:52:07
27 PHAM THI THANH TRANG Huyện Dầu Tiếng 20/09/2023 18:19:14
28 PHẠM THU QUỲNH Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 08:06:52
29 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN Huyện Phú Giáo 06/09/2023 20:34:07
30 TRẦN THỊ KIM CHÂU Trường Đại học Thủ Dầu Một 10/09/2023 22:03:52
31 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN Huyện Phú Giáo 06/09/2023 21:11:19
32 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN Huyện Phú Giáo 06/09/2023 20:45:02
33 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN Huyện Phú Giáo 06/09/2023 21:17:12
34 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN Huyện Phú Giáo 06/09/2023 21:19:49
35 NGUYỄN VĂN OÁNH Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 11:16:51
36 VƯƠNG NGỌC TOÀN Huyện Bàu Bàng 19/09/2023 18:11:12
37 HÀ VĂN TRỌNG KIM Thị xã Bến Cát 19/09/2023 18:05:49
38 NGUYỄN ĐỨC LINH Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 25/09/2023 17:40:42
39 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN Huyện Phú Giáo 06/09/2023 21:26:55
40 VĂN HỮU SƠN Sở Giáo dục và Đào tạo 18/09/2023 22:00:25
41 QUÁCH QUANG HẢI Huyện Phú Giáo 19/09/2023 13:20:42
42 HÀ KIÊN CƯỜNG Huyện Phú Giáo 19/09/2023 13:25:23
43 TRÀ THÁI TUẤN Thị xã Bến Cát 19/09/2023 18:03:04
44 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Thành phố Thuận An 19/09/2023 10:18:38
45 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN Huyện Phú Giáo 06/09/2023 21:36:35
46 NGUYEN THI THANH HIEN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 19/09/2023 18:08:47
47 BÙI THỊ PHƯƠNG LAN Sở Giáo dục và Đào tạo 09/09/2023 10:02:49
48 ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 05/09/2023 21:59:27
49 NGUYỄN THỊ KIM CHUNG Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 05/09/2023 21:50:39
50 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN Huyện Phú Giáo 06/09/2023 20:13:02
51 TRẦN THỊ KIM CHÂU Trường Đại học Thủ Dầu Một 10/09/2023 21:18:13
52 QUẢNG KIM LIÊN Huyện Phú Giáo 20/09/2023 18:16:41
53 TRIỆU NGỌC MAI Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 17/09/2023 03:07:11
54 YÊN SÉT Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 05/09/2023 22:06:53
55 LÊ THỊ HƯƠNG Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 26/09/2023 07:30:31
56 BẾ THÁI KIM THANH Huyện Bắc Tân Uyên 19/09/2023 05:43:41
57 ÔN VĂN THÀNH Thành phố Thuận An 19/09/2023 18:00:35
58 KHA THỊ THỦY Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 18/09/2023 21:49:25
59 TRẦN NHÂN THÀNH Thành phố Tân Uyên 19/09/2023 09:27:17
60 NGUYỄN KIM THẢO TIÊN Thị xã Bến Cát 18/09/2023 21:55:05
61 TRẦN THỊ THANH HIỀN Huyện Phú Giáo 19/09/2023 05:23:55
62 PHÙNG QUANG THÁI Huyện Bắc Tân Uyên 18/09/2023 21:52:14
63 TRẦN THỊ MAI Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 25/09/2023 17:35:54
64 NGUYỄN THỊ KIM LAN Thành phố Tân Uyên 04/09/2023 19:38:29
65 PHAN ĐÌNH THẢO Huyện Bắc Tân Uyên 19/09/2023 05:35:51
66 LÊ THỊ THẢO Huyện Phú Giáo 30/09/2023 22:01:17
67 NGUYỄN THỊ LỢI Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 10/09/2023 16:57:07
68 THÁI TRẦN THANH THÚY Huyện Bắc Tân Uyên 19/09/2023 09:30:42
69 ĐẶNG VĂN VIỆT Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 05/09/2023 21:44:56
70 BÙI THỊ PHƯƠNG LAN Sở Giáo dục và Đào tạo 09/09/2023 09:40:13
71 ĐẶNG THÀNH NAM Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 05/09/2023 22:13:03
72 Trần Thị Mỹ Phương Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 27/09/2023 19:21:37
73 BÙI THỊ PHƯƠNG LAN Sở Giáo dục và Đào tạo 09/09/2023 09:32:45
74 Thông Minh Luận Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 28/09/2023 19:55:42
75 QUẢNG DƯƠNG THÙY LÂM Huyện Dầu Tiếng 18/09/2023 19:59:07
76 THÁI VĂN TRUNG Thị xã Bến Cát 19/09/2023 09:37:51
77 LÊ HOÀI THƯƠNG Thành phố Tân Uyên 17/09/2023 03:00:20
78 CAO THỊ MAI PHƯƠNG Huyện Phú Giáo 30/09/2023 21:42:03
79 TRẦN THÁI Huyện Phú Giáo 30/09/2023 21:36:20
80 THÔNG THỊ HỒNG ÂN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 27/09/2023 20:20:48
81 PHẠM THỊ NGỌC HÂN Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 05/09/2023 21:33:49
82 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Huyện Phú Giáo 30/09/2023 23:05:24
83 KHA THỊ THÚY Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 18/09/2023 21:45:10
84 LÊ THỊ HẰNG NGA Huyện Dầu Tiếng 17/09/2023 19:05:57
85 CHÂU THỊ CHÍNH NGHIỆP Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 10/09/2023 15:56:16
86 NGÔ DUY HẠNH Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 25/09/2023 10:16:13
87 BÙI THỊ PHƯƠNG LAN Sở Giáo dục và Đào tạo 09/09/2023 09:21:45
88 Lương Trường Khoa Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 29/09/2023 20:25:58
89 CAO THỊ HOÀI NHI Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 10/09/2023 16:01:14
90 NGUYỄN THỊ NGUYÊN Huyện Phú Giáo 30/09/2023 21:30:05
91 VÕ THỊ MINH THÙY Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 10/09/2023 16:47:02
92 VÕ THỊ HƯƠNG Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 30/09/2023 22:33:31
93 TRẦN MỸ THẮM Huyện Phú Giáo 30/09/2023 22:11:38
94 NGUYỄN NGỌC TRANG Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 30/09/2023 22:32:04
95 Nguyễn Thị Ngọc Phương Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 27/09/2023 20:11:57
96 NGÔ THỊ THU TRANG Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 25/09/2023 10:21:33
97 ĐẶNG THÀNH NAM Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 05/09/2023 22:19:15
98 Nguyễn Trần An Vi Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 27/09/2023 19:57:06
99 TRÀ VĂN THANH Thành phố Tân Uyên 19/09/2023 05:39:38
100 BÙI THỊ PHƯƠNG LAN Sở Giáo dục và Đào tạo 09/09/2023 20:31:04