Thông báo
- CUỘC THI ĐANG Ở THÁNG THỨ BA: TỪ NGÀY 01/9/2023 ĐẾN 30/9/2023 -
Hướng dẫn
 
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỰ THI
 
Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://thitructuyent.mttqbinhduong.vn
 
 
Bước 2: Đăng ký tài khoản thi
 
 
 
 

Chọn “ĐĂNG KÝ”, điền đầy đủ các thông tin theo form sau:
 


 
 

 
 

Nhập xong, chọn “HOÀN THÀNH”, xem lại thông tin đã nhập, nếu thông tin chưa đúng, chọn “CHỈNH SỬA” để sửa lại thông tin. Nếu thông tin đã đúng, nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu đồng thời đánh dấu vào “Tôi đã kiểm tra các thông tin và đồng ý với thể lệ cuộc thi”, sau đó chọn “ĐỒNG Ý” để hoàn tất đăng ký.
 
 

 

 

Nếu đăng ký tài khoản thành công, theo mặc định hệ thống sẽ tự động đăng nhập để thí sinh có thể bắt đầu làm bài thi. Tại màn hình này thí sinh có thể chọn "BẮT ĐẦU THI" hoặc chọn "Đăng xuất" để kết thúc phiên thi.

 

 
 
 
 

ĐĂNG NHẬP VÀO THI
 
 
 
Bước 1: Chọn chức năng “Đăng nhập”
 
 


 
 
 
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin (tên đăng nhập và mật khẩu) đã đăng ký, và chọn “ĐĂNG NHẬP”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 3: Chọn “VÀO THI” nếu đăng nhập thành công
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 4: Chọn “BẮT ĐẦU THI” ở màn hình tiếp theo
 
 
 
 
 
Bước 5: Làm bài theo hướng dẫn trên màn hình thi.
 
 
 
 
Bước 6: Trả lời hết 30 câu hỏi, chọn "Nộp bài và xem kết quả"
 
 
Tại form thông bào kết quả thi này, thí sinh có thể chọn "Thi lại" để thi lại hoặc chọn "Thoát" để kết thúc phiên thi. Thí sinh có thể thi 3 lần và hệ thống sẽ lấy điểm cao nhất ở 3 lần thi.