Thông báo
- CUỘC THI ĐANG Ở THÁNG THỨ BA: TỪ NGÀY 01/9/2023 ĐẾN 30/9/2023 -
TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ
STTTOP CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝLƯỢT ĐĂNG KÝ
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 1198
2 Thành phố Tân Uyên 362
3 Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương 332
4 Cục Hải Quan tỉnh 308
5 Huyện Phú Giáo 282
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 263
7 Thành phố Thủ Dầu Một 217
8 Huyện Dầu Tiếng 179
9 Mặt trận Tổ quốc Thành phố Tân Uyên 169
10 Thị xã Bến Cát 138
11 Thành phố Thuận An 125
12 Mặt trận Tổ quốc Thành phố Thuận An 93
13 Thành phố Dĩ An 79
14 Mặt trận Tổ quốc Thành phố Thủ Dầu Một 64
15 Mặt trận Tổ quốc Thị xã Bến Cát 64
16 Sở Khoa học và Công nghệ 56
17 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 46
18 Liên đoàn Lao động tỉnh 45
19 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 42
20 Mặt trận Tổ quốc Huyện Dầu Tiếng 42
21 Huyện Bàu Bàng 40
22 Sở Y tế 36
23 Mặt trận Tổ quốc Huyện Phú Giáo 30
24 25
25 Trường Đại học Thủ Dầu Một 23
26 Mặt trận Tổ quốc Huyện Bắc Tân Uyên 23
27 Sở Tài nguyên Môi trường 22
28 Mặt trận Tổ quốc Huyện Bàu Bàng 22
29 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 20
30 Huyện Bắc Tân Uyên 19
31 Mặt trận Tổ quốc Thành phố Dĩ An 16
32 Sở Giao thông Vận tải 14
33 Liên minh hợp tác xã tỉnh 14
34 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 11
35 Sở Tài Chính 10
36 Sở Công thương 10
37 Văn phòng UBND tỉnh 8
38 Công an tỉnh 6
39 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5
40 Sở Nội vụ 4
41 Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 4
42 Ban Quản lý KCN Bình Dương 3
43 Tỉnh Đoàn tỉnh 3
44 Trường Đại học Bình Dương 3
45 Báo Bình Dương 3
46 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 2
47 Sở Tư pháp 1
48 Thanh tra tỉnh 1
49 Sở Xây dựng 1
50 Kho bạc Nhà nước tỉnh 1
51 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 1
52 Ban Nội chính Tỉnh Ủy 1
53 Văn phòng Tỉnh Ủy 1
54 Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh 1
55 Hội Nông dân tỉnh 1
56 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 1
57 Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương 1
58 Trường Đại học Ngô Quyền – Sĩ quan Công binh 1
59 Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương 1
60 Trường Trung cấp nghề tỉnh Bình Dương 1
61 Trường Trung cấp nghề Thủ Dầu Một 1
62 Trường Trung cấp nghề Việt – Hàn Bình Dương 1
63 Trường Trung cấp Mỹ thuật Văn hóa Bình Dương 1
64 Sở Ngoại vụ 0
65 Sở Thông tin và Truyền thông 0
66 Cục Quản lý thị trường 0
67 Ban Dân vận Tỉnh Ủy 0
68 Ban Tổ chức Tỉnh Ủy 0
69 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Ủy 0
70 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 0
71 Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0
72 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 0
73 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 0
74 Hội cựu chiến binh tỉnh 0
75 Cục Thuế tỉnh Bình Dương 0
76 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 0
77 Trường Đại học quốc tế Miền Đông 0
78 Trường Đại học Việt – Đức 0
79 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở 3) 0
80 Trường Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2 0
81 Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương 0
82 Cao đẳng Nghề Việt Nam – Singapore 0
83 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An 0
84 Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp 0
85 Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính 0
86 Trường Trung cấp Bách Khoa 0
87 Trường trung cấp kinh tế và công nghệ Đông Nam 0
88 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương 0
89 Đài Truyền hình Bình Dương 0
90 Bảo hiểm xã hội tỉnh 0