Thông báo
- CUỘC THI ĐANG Ở THÁNG THỨ BA: TỪ NGÀY 01/9/2023 ĐẾN 30/9/2023 -

NGÀY CÒN LẠI

0

LƯỢT ĐĂNG KÝ

4540

SỐ LƯỢT THI

1495

TOP 5 VÒNG THI
 Họ và tênĐiểm
01

PHAN CÔNG DŨNG

Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương
02

DƯƠNG THỊ MƠ

Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương
03

ĐẶNG THỊ MINH HUẾ

Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương
04

VŨ THỊ PHƯƠNG NHUNG

Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương
05

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương

TOP 5 ĐĂNG KÝ
 Họ và tênĐiểm
01

Sở Giáo dục và Đào tạo

1198
02

Thành phố Tân Uyên

362
03

Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương

332
04

Cục Hải Quan tỉnh

308
05

Huyện Phú Giáo

282