Thông báo
- CUỘC THI ĐANG Ở THÁNG THỨ BA: TỪ NGÀY 01/9/2023 ĐẾN 30/9/2023 -

NGÀY CÒN LẠI

6

LƯỢT ĐĂNG KÝ

4342

SỐ LƯỢT THI

1065

TOP 5 VÒNG THI
 Họ và tênĐiểm
01

TRẦN THỊ KIM CHÂU

Trường Đại học Thủ Dầu Một
02

TRẦN THỊ KIM CHÂU

Trường Đại học Thủ Dầu Một
03

TRẦN THỊ KIM CHÂU

Trường Đại học Thủ Dầu Một
04

TRẦN THỊ KIM CHÂU

Trường Đại học Thủ Dầu Một
05

TRẦN THỊ KIM CHÂU

Trường Đại học Thủ Dầu Một

TOP 5 ĐĂNG KÝ
 Họ và tênĐiểm
01

Sở Giáo dục và Đào tạo

1193
02

Thành phố Tân Uyên

362
03

Cục Hải Quan tỉnh

266
04

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

263
05

Địa phương ngoài tỉnh Bình Dương

252